SELF PORTRAIT WITH MASKS 1899

PIERO MANAI - LUiGI PRESICCE